GRAFIK

grafik712019
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAJĘĆ w zakładce > „RODZAJE ZAJĘĆ

* Każde zajęcia trwają 60 min.
* OPEN BOX dostępny dla każdego w godzinach otwarcia klubu